Практика інженерної електроніки
Травлення друкованих плат Травлення друкованих платАвтор испробовал безліч методів травлення друкованих плат. По суб'єктивній думці, найкращий і безпечним є перший з описаних нижче методів, заснований на використанні готового розчину хлорного...
Структурна схема Структурна схемаСтруктурна схема робота. На фотодатчик 1 і фотодатчик 2 попадає світло, а операційні підсилювачі ОУ1 і ОУ2 підсилюють сигнал з фотодатчика, що попадає на АЦП, де він перетвориться в цифрові десятиразрядные дані D0-D10....
Виготовлення деталей Виготовлення деталейРозглянемо окремі деталі. Основою електродриля служить підставка, виготовлена з листа металу товщиною 1 мм. Підставка має форму квадрата. При виготовленні кути квадрата зігнуті в місцях, позначених пунктирними...
Монтажна плата Монтажна платаОскільки схема нескладна, вона може бути виконана на однобічному текстоліті розмірами 150x30 мм. Для перевірки автор зібрав схему на макетній платі. Позиції установки датчиків Холу можна висвердлити по периметрі плати...
Реалізація підпрограми
Програма. Програма починається з установки портів вводу-виводу. Далі треба опитування АЦШ. Виходячи з результату значень, отриманих з АЦШ, установлюється дискретна потужність. Для кожного варіанта дискретної потужності послідовно виконується заданий алгоритм включення семистора. При цьому використовується розглянутий раніше прямий метод регулювання "Базис 12". На дисплей виводяться дискретні числа, що відповідають обраної потужності.

Для виводу кожного кроку алгоритму "Базис 12" мікроконтролер опитує АЦП2. Як тільки зчитується значення менш 10 одиниць, включається семистор. Якщо в алгоритмі "Базис 12" заданий нуль, то семистор відключається. Після проходження 12 кроків алгоритму семистор відключається й програма вертається вначало.

На початку програми АЦШ перевіряє рівень напруги на регуляторі потужності Р1. Опорна напруга для АЦШ одержують із виводу живлення мікроконтролера. У процесі аналого-цифрового перетворення двійкове число Z обчислюється по рівнянню. Після читання даних АЦП1 відбувається перехід у підпрограму логічних функцій, де вибирається необхідне значення в поле допуску даних АЦШ.

У ході реалізації підпрограми з'ясувалося що в мікроконтролера mega8 обмежений запас арифметичних функцій (наприклад, він не працює з командою SBC Rd, Rr). При цьому компілятор програми не зміг точно вказати помилку компіляції. Після деяких хитрувань програма відновила працездатність

Як тільки значення обране, відбувається перехід до адреси, у якому записане два байти інформації "Базис 12" і дба байта коду дисплея. Для реалізації методу регулювання "Базис 12" автор використовував функцію команд мікроконтролера "зрушення вправо через перенос". При цьому значення переносу аналізується логічними командами. Якщо перенос дорівнює одиниці, то семистор включається, якщо ж - нулю, то вимикається

Реалізація підпрограми Реалізація підпрограмиПрограма. Програма починається з установки портів вводу-виводу. Далі треба опитування АЦШ. Виходячи з результату значень, отриманих з АЦШ, установлюється...